عوامل تحکیم خانواده

یک : وظایف مشترک مرد و زن

دو : وظایف خاصّ مرد

سه : وظایف خاصّ زن

 

مهمترین وظایف مشترک مرد و زن چیست؟

اظهار محبّت ، خوش خویی و خوش رفتاری

رعایت حقوق ، تامین نیازهای جنسی

همکاری ، احترام متقابل

رِفق و مدارا

تغافل و چشم پوشی

قناعت و ساده زیستی ، رضا به خواست خدا

 

وظایف خاصّ مرد چیست؟

تامین نیازهای دینی

تامین نیازهای علمی و فرهنگی

تامین هزینه اقتصادی

تامین نیازهای روانی ، غیرت ورزی

 

وظایف خاصّ زن چیست؟

پذیرش مدیریت شوهر بر خانواده

امانتداری در غیاب شوهر

منبع
کتاب تحکیم خانواده
از نگاه قرآن و حدیث
نوشته محمدی ری شهری
باهمکاری عباس پسندیده
مترجم حمیدرضا شیخی
صفحه

/ 0 نظر / 9 بازدید