نقشی که در خانه جایگزینی ندارد!

مسئله‌ى خانواده، مسئله‌ى بسیار مهمى است؛ پایه‌ى اصلى هر جامعه به شمار می رود. ملاحظات بنیادی سبک زندگی ایرانی-اسلامی از جمله فراهم نمودن محیطی آرامش بخش در خانه، تربیت نسل آینده، حمایت معنوی و عاطفی از همسر و رسیدن به کمال روحی پیش بینی شده برای زن، از جمله ی این ملاحظات است. در سبک زندگی ایرانی اسلامی خانواده بیش و پیش از سایر نظامات اجتماعی اولویت و اولیت دارد.

اسلام در داخل خانواده، دو جنس زن و مرد را مانند دو لنگه یک در، دو چشم در چهره انسان، دو سنگرنشین در جبهه نبرد زندگى و دو کاسبِ شریک در یک باب مغازه قرار داده است. هر کدام از این دو، طبیعت، خصوصیات و خصلت هایى، هم در جسم و روح و فکر و هم در غرایز و عواطف دارند که ویژه خودشان است. این دو جنس، اگر با همان حدود و موازینى که اسلام معیّن کرده است در کنار هم زندگى کنند، خانواده‌اى ماندگار و مهربان و با برکت و پرفایده خواهند داشت.

 

 

 

رابطه زن و مرد در سه نگاه غربی،سنتی،اسلامی

 

 

 

در نگاه غربی نزاعی دائمی بین زن و مرد برای دستیابی به قدرت وجود دارد ،نگاه سنتی زن را برای مرد می‌خواهد ،زن در نگاه اسلامی عزت ویژه‌ای دارد.

 

 

 

 

 

• در نگاه غربی که برخاسته از تفکر و اندیشه‌ی غربی است، رابطه‌ی زن و مرد در تمامی نهادهای اجتماعی یک رابطه‌ی مبتنی بر قدرت است. نزاعی دائمی بین زن و مرد برای دستیابی به قدرت وجود دارد.اصلاً فمینیسم در غرب به وجود آمد تا بتواند امتیازاتی را برای زن جلب کند تا زن در این نبرد قدرت با مرد پیروز گردد. شهید مطهری بحث زیبایی را درباره‌ی اشتباه غربی‌ها مبنی بر مشابه دانستن حقوق زنان و مردان و نه تساوی حقوق آنها مطرح کرده و اثبات نموده که با این اشتباه، زنان هر کاری که بکنند جنس دوم خواهند بود، زیرا بر اساس تشابه حقوقی در کارهای مردانه‌ای وارد خواهند شد که نیاز به قدرت جسمانی و روانشناختی مردانه دارد و بنابراین هرکاری که بکنند، باز هم در این فعالیت‌ها از مردان عقب می‌مانند.در نهایت در نگاه غربی زن را تا برهنگی در جامعه پیش می‌برد، چرا که این وضع، مطلوب مردان است. به تعبیر جامعه‌شناسان غربی، زن برای جامعه‌ی مردان است. 

 
 

 

 

• در نگاه سنتی، مردان زنان را فقط برای خود و تمایلات خودشان می‌خواهند. اگر نگاه مدرن زنان را برای جامعه‌ی مردان می‌خواهد، نگاه سنتی زن را برای مرد می‌خواهد. مردان در این نگاه ممکن است زنان را بسیار محدود کنند و با آنان رابطه‌ای ستمگرانه‌ برقرار کنند. اصطلاح عرفی «زن‌ذلیل» در این نگاه قرار می‌گیرد، چرا که در این تفکر، قدرت مرد یا باید بر همسرش غالب باشد یا این‌که مرد ذلیل است.

 

 

 

• اما در دیدگاه سوم که متعلق به اسلام است، رابطه‌ی زن و مرد‌ دیگر رابطه‌ی قدرت نیست. در قرآن رابطه‌ی زوجیت زن و مرد با تعبیر «مودّت» به کار رفته است. فراتر از این رابطه نیز بین مردان و زنان محرم و نامحرم یک نوع رابطه‌ی خاصی وجود دارد؛ یعنی زن در نگاه اسلامی عزت ویژه‌ای دارد.

 

 

 

اسلام، فاطمه آن عنصر برجسته و ممتاز ملکوتى را به عنوان نمونه و اسوه زن معرفى مى‌کند.

 

 

 

حضرت فاطمه (س) آن عنصر برجسته و ممتاز ملکوتى به عنوان نمونه و اسوه‌ زن در اسلام  معرفى می گردد. آن مقام معنوى و رکوع و سجود و محراب عبادت و دعا و صحیفه و تضرّع و ذات ملکوتى، زندگى ظاهرى و جهاد و مبارزه و دانش و سخنورى و فداکارى و شوهردارى و مادرى و همسرى و مهاجرت و حضور در همه‌ى میدان هاى سیاسى و نظامى و انقلابى و برجستگى همه جانبه‌ او که مردهاى بزرگ را در مقابلش به خضوع وادار مى‌کرد، زن، این است والگوى زنى که اسلام مى‌خواهد بسازد، این است.

 

 

 

امام علی(ع): زنان در خانه‌هاى شما مثل گلى لطیفند که باید نسبت به آنها با کمال ظرافت و دقّت رفتار کرد.

 

 

 

از نظر اسلام، میدان فعّالیت و تلاش علمى ،اجتماعی، اقتصادى و سیاسى براى زنان، کاملاً باز است. اگر کسى با استناد به بینش اسلامى بخواهد زن را از کار علمى محروم کند، از تلاش اقتصادى باز دارد، یا از تلاش سیاسى

 

و اجتماعى بى‌نصیب سازد، به خلاف حکم خدا عمل کرده است. زنان به قدرى که توان جسمى و نیازها و ضرورت هایشان اجازه مى‌دهد، مى‌توانند در فعّالیت ها شرکت کنند. آنها هر چه مى‌توانند، تلاش اقتصادى و سیاسى و اجتماعى کنند. شرع مقدّس، مانع نیست.

 

 

 

البته چون از لحاظ جسمانى زن ظریف تر از مرد است،. تحمیلِ کار سنگین بر زن، ظلم به زن است والبته اسلام این را توصیه نمى‌کند؛ چنان که منع هم نمى‌کند. البته از امام على‌بن ابى‌طالب (ع) نقل است که فرمود: «المرأة ریحانة و لیست بقهرمانه.» یعنى زن ریحانه است، قهرمانه نیست. «قهرمان» یعنى پیشکار و خدمتگزارِ آبرومند. خطاب به مردان مى‌گوید که زنان در خانه‌هاى شما مثل گلى لطیفند که باید نسبت به آنها با کمال ظرافت و دقّت رفتار کرد. زن، پیشکار شما و خدمتگزار شما نیست که خیال مى‌کنید کارهاى سنگین را باید به او محوّل کرد. بنابراین، نظر اسلام، یک نظر میانه است. یعنى زن اگر فرصت و فراغت داشته باشد، بچه‌دارى مانع او نگردد، شوق و علاقه و نیرو و توان جسمانى داشته باشد و بخواهد وارد فعالیتهاى اجتماعى، سیاسى یا اقتصادى شود، مانعى ندارد.

 

 

 

زنها نصف جامعه‌اند و خیلى خوب است که از این نیمِ جامعه در زمینه‌ى اینگونه مسائل استفاده کرد؛ منتها  نباید این اصل را  نادیده گرفت. که کار اساسى و مهم زن ، کارِ خانه و خانواده و همسری و کدبانوئى و مادرى است که نباید تحت‌الشعاع قرار گیرد. بدون شک  این هماهنگی کار مشکلی است؛  اینکه هم درس بخواند، هم درس بدهد، هم خانه‌دارى کند، بچه بیاورد، بزرگ کند، تربیت کند. اما اسلام  با آن اشتغال و مشارکتى موافق است که به این اصل اساسی ضربه و صدمه ای وارد نکند؛ زیرا بچه ثمره ی وجودی زن است، مادر او را تربیت می کند و مورد محبت قرار می دهد و اینها طبیعت وجودی زن است که به هیچ وجه جایگزینی ندارند. ، هیچ کس دیگر نمی تواند این کارها را انجام بدهد ؛ نه پدر خانواده، و نه هیچ کس دیگری؛ فقط کار مادر است واین کارها، تنها از عهده مادر برمی آید، طبق آنچه که خداوند متعال قرار داده است ؛ اما آن شغلى که مادر بیرون از خانه دارد، اگر او انجام ندهد، ده نفر دیگر آنجا ایستاده‌اند و آن کار را انجام خواهند داد. بدون شک اولویت با این کارى است که جایگزین ندارد.

 

 

 

 

 

بنابراین، زن در محیط اسلامى رشد علمى می کند، رشد شخصیتى می کند، رشد اخلاقى می کند، رشد سیاسى می کند، در اساسى‌ترین مسائل اجتماعى در صفوف مقدم قرار می گیرد، در عین حال زن باقى می ماند.

 

در پایان توصیه رهبر معظم انقلاب به خواهران و دختران  ایران اسلامی خالی از لطف نیست که معلومات و آگاهی هایتان را بیشتر کنید. مطالعه، دقّت، تحقیق، درس، ورود به مسائل مورد ابتلاى روز و اهتمام به کارهاى دینى، جزو وظایف حتمى و مسلّمى است که امروز زنان کشور باید مثل مردان، خود را موظّف به انجام آنها بدانند. شما هستید که فرزندان صالح مى‌پرورید و همسران خود را براى ورود به میدان هاى مثبت، تشجیع مى‌کنید. بسیارى از زنان، شوهرانِ خودشان را بهشتى مى‌کنند و آنها را از مشکلات دنیا و آخرت نجات مى‌دهند. کار و تلاش زن و آگاهى و موضعگیرى او، چنین ارزشى دارد.

/ 0 نظر / 9 بازدید