آیینه‌وند با تأکید بر اینکه بنابراین شیعه 12 امامی از پیش تعیین‌شده بودند و به فرزند اول و دوم ائمه(ع) نیست، اظهار داشت: ‌این در حقیقت یک نگاه قریشی و قبیله‌ای است که به اول و دومی توجه می‌کنند درباره امامت صدق نمی‌کند.

استاد تاریخ اسلام درباره مادر امام موسی کاظم (ع) حمیده خاتون و اینکه کنیزی بوده که به عقد امام صادق (ع) در آمده است، افزود: در حقیقت خداوند مقدر ساخته که از این کنیز فرزندی به امامت برسد ائمه به دنبال مال و منال و انتخاب همسری نبودند که خدا مقدر نساخته باشد، همه اینها تقدیر و تعیین شده است چرا که در اسلام انسانیت مهم است و در انتخاب همسر نیز چنین چیزی مدنظر بوده نه مال و منصب افراد.

آیینه‌وند یک ویژگی دیگر امام موسی کاظم (ع) را تحمل زندان‌ها و رنج و سختی‌های بسیار به شمار آورد و گفت: این سختی‌ها در راستای اهداف متعالی الهی صورت گرفت مجموعه زندگی ایشان پرتنش و با فشار و آسیب‌های بسیار مواجه بود ایشان علی رغم مسائل و رنج بسیار بهترین هدایت را داشتند و افراد بسیاری برای ترویج اسلام داشتند.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا امام موسی کاظم (ع) ملقب به کاظم شدند، گفت: ائمه (ع)‌ همه با توجه به اقتضای عصر، شرایط هدایت و نحوه تبلیغ و بیان اسلام و براساس ویژگی خاص عصر و اقتضائات آن القابی داشتند به طور مثال ائمه به جواد، تقی، نقی، کاظم، مجتبی و ... ملقب بودند اینها همه بزرگواران لقب خاصی داشتند و ما آنها را با این القاب یاد می‌کنیم.

/ 0 نظر / 10 بازدید