نقش بابک زنجانی و محمود کریمی در پرونده کرسنت!

دولت‌معتقدبه فساد در قرارداد کرسنت و فسخ آن‌است

در شرایطی که با روی کار آمدن دولت یازدهم، پرونده کرسنت به عنوان یکی از حاشیه دارترین قراردادها که ممکن است دولت جمهوری اسلامی ایران را به شدت متضرر کند مطرح شده است، در هفته‌های اخیر با حاشیه سازی های فراوان تقریبا به فراموشی سپرده شده است.

به گزارش گروه اقتصادی صراط، دولت اخیرا لایحه فساد در این قرارداد را به دادگاه لاهه ارسال کرده است. دادگاه پیش از این دو بار  به نفع ایران حکم صادر کرده بود. با این وجود بیم عقب نشینی دولت به دلیل وجود برخی نام های خاص در این پرونده همچنان وجود دارد و نگرانی ها در این خصوص رفع نشده است.

بر اساس این گزارش، اگر دادگاه به ضرر ایران حکم صادر کند، دولت باید بین 8 تا 35 میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.

با این وجود در روزهای اخیر، با بزرگ و پررنگ شدن موضوع بازداشت بابک زنجانی شدن و برجسته سازی بی اندازه ماجرای حمله به محمود کریمی در رسانه های اصلاح طلب و حامی دولت، پرونده کرسنت کاملا به بایگانی سپرده شده است!

به سختی می توان باور کرد این ماجرا یعنی برجسته سازی پرونده های دیگر برای فراموشی کرسنت از روی برنامه ریزی دقیق قبلی انجام نشده باشد. حال سوال اینجاست که چرا از پرونده‌ای که ممکن است با یک بی تدبیری به محکومیت میلیادردی ایران منجر شود هیچ خبری نیست ولی به ماجرایی حاشیه ای مربوط به محمود کریمی چنین بال و پر داده می شود؟

بی تردید هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که از اتهامالت مالی زنجانی یا حاشیه سازی های صورت گرفته برای محمود کریمی به سادگی عبور کنیم، اما موضوع، گم کردن عمدی فساد کرسنت و عاملان آن با برجسته کردن این دو پرونده است.

چه منفعتی و برای چه کسانی در محکوم شدن ایران وجود دارد که حاضرند با هر وسیله ای ماجرا را به حاشیه برانند؟ آیا این افراد برای فراموشی ماجرای کرسنت در دو ماجرای مذکور فریاد آی دزد سر نداده اند؟

واقعا حاشیه سازی برای محمود کریمی تا این اندازه مهم بود که ضرر احتمالی 8 تا 35 میلیادر دلاری ایران به فراموشی سپرده شود؟

/ 0 نظر / 8 بازدید