مسیر دشوار عدالت

فرهنگ نیوز: «افراطیون» مدعی «اصلاحات» به‌خوبی می‌دانند که جایگاهی در بین عموم مردم ندارند و اگر بخواهند نقشه‌های شوم خود را عملی کنند، باید حتماً در ابتدا برای بازسازی چهره خود نزد مردم و توده‌های اجتماع اقدام نمایند و این امر محقق نمی‌شود مگر با شانه خالی کردن از بار مسئولیت آشوب‌آفرینی‌ها و خیانت‌های فتنه88 و برای این امر چه راهی از رفع حصر فتنه‌گران بهتر و سهل‌الوصول‌تر؟ هرچند رئیس جمهور در وعده های خود به صورت ضمنی و جهت رهایی از فشار تندروها اعلام کرده پیگیر رفع حصر زندانیان سیاسی است، اما خود خوب می داند که اعتدال بیشترین ضربه را از طیف تندرو حامی فتنه می خورد.

/ 0 نظر / 9 بازدید