تکلیف کسانی که بدون تقلید از مجتهد مشخص اعمال شرعی خود را انجام می دهند

پی نوشت: ۱٫رساله حضرت امام مسئله۱۴ و آیت الله بهجت مسئله۹ ۲٫رساله حضرت آیت الله تبریزی مسئله۱۴ و آیت الله سیستانی مسئله ۴ ۳٫ رساله حضرت آیت الله مکارم شیرازی مسئله۱۴ ۴٫ رساله حضرت آیت الله صافی مسئله۱۴ ۵٫ رساله حضرت آیت الله فاضل لنکرانی مسئله۱۵

/ 0 نظر / 8 بازدید